แกลอรี่รูปภาพออนไลน์มีข้อดีในด้านใดบ้าง จะทำอาชีพขายภาพถ่ายแบบออนไลน์จะต้องทำอย่างไรบ้าง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ The National Gallery ศิลปะร่วมสมัยของผู้มีชื่อเสียง แกลอรี่ศิลปะของจีนสุดชิค ที่ Tang Contemporary Art The Queen’s Gallery แหล่งศึกษางานจิตรกรรมร่วมสมัยสุคชิค
qwfgqfgfg QAWFGQWGWG Dutch PwegG

ภาพวาดที่แพงที่สุดในโลก

Massacre of The Innocents by Peter Paul Rubens

wsgvwegvwge

ชื่อภาพ massacre of the innocents ผลงาน peter paul rubens ซึ่งถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ.1611-1612
ราคาโดยประมาณอยู่ที่ $77,900,000

Irises by Vincent Van Gogh

Van-Gogh-Irises-ss

ชื่อภาพ Irises ผลงาน Vincent van Gogh ซึ่งถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ 1889 ราคาโดยประมานอยู่ที่ $78,400,000

Bal au moulin de la Galette by Pierre-Auguste Renoir

asegvag

ชื่อภาพ Bal au moulin  de la Galette ผลงาน Pierre-Auguste Renoir ซึ่งถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ 1876 ราคาโดยประมานอยู่ที่ $110,420,000

Portrait of Dr.Gachet by Vincent van Gogh

Portrait-of-Dr.-Gachetqwefqwf

ชื่อภาพ Portrait of Dr.Gachet ผลงาน Vincent van Gogh ซึ่งถูกวาดขึ้นในปี ค.ศ 1890 ราคาโดยประมานอยู่ที่ $116,790,000

Mona Lisa by Leonardo da vinci

ชื่อภาพ Mona Lisa ผลงาน Leonardo da vinci ซึ่งถูกวาดในปี ค.ศ. 1503-1507 ราคาโดยประมานอยู่ที่ $670,000,000 แต่การประมูลนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะรูปนี้ได้กลายเป็นสมบัติของรัฐบาลฝรั่งเศสไปแล้ว กลายไปรูปที่ประเมินค่ามิได้